Τα παρακάτω αρχεία διατίθενται για χρήση μόνο μετά από σχετική σύσταση της Ομάδας Υποστήριξης του e:Presence, και για ειδικές περιπτώσεις (δείτε την περιγραφή του κάθε αρχείου). Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση και χρήση οποιουδήποτε αρχείου αυτής της σελίδας, είναι υπό την ευθύνη του τελικού χρήστη και δεν παρέχεται περαιτέρω υποστήριξη για αυτά.

VidyoDesktopInstaller-ubuntu-TAG_VD_3_6_3_017_nolibqt4-gui.deb

Αρχείο εγκατάστασης για Ubuntu 16.04 (32bit)


VidyoDesktopInstaller-ubuntu64-TAG_VD_3_6_3_017_nolibqt4-gui.deb

Αρχείο εγκατάστασης για Ubuntu 16.04 (64bit)


VidyoDesktopAdminInstaller-win32-TAG_VD_3_6_3_014.exe

Vidyo Desktop client για Windows - έκδοση που υποστηρίζει και application sharing στις παρουσιάσεις