Αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων Συντονιστή Οργανισμού

Ενεργοποίηση λογαριασμού Συντονιστή Οργανισμού

Χρήση Demo Room

Ενεργοποίηση λογαριασμού Χρήστη

Δημιουργία Τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη - Windows Firefox

JΣυμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη - Chrome

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη - Η323 SIP VidyoRoom

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη από κινητό

Χρήση Vidyo Desktop Client