Φόρμα Επικοινωνίας


Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα:

Διεύθυνση


Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)

Λ. Κηφισίας 7
Αμπελόκηποι, 115 23 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 - 7474274
Fax: +30 210 - 7474490

Web: www.grnet.gr
Email: info-at-grnet.gr